Wie, wat, hoe?

ProFlow bestaat uit een multidisciplinair team met 35 ervaren experten in ruimtelijke planning, stedenbouw, architectuur, burgerlijke bouwkundige, erfgoed, masterplanning, vastgoedontwikkeling, procesbegeleiding, bemiddeling, GIS, public procurement en organisatieadvies. De toegevoegde waarde van ons team zit in een generalistische en integrale benadering van ruimtelijke transformaties, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, financiële haalbaarheid, marktconformiteit, besluitvormingsprocessen, maatschappelijke draagvlak én het in functie daarvan inzetten v/h meest geschikte instrumentarium.

In functie van de specifieke behoeften schakelen we snel en efficiënt extra topexpertise uit aanverwante kennisdomeinen in. Dit doen we omdat onze procesadvisering vaak gekenmerkt wordt door onvoorziene omstandigheden en bijgevolg flexibel maatwerk vereist. Bij dit maatwerk stellen we hoge eisen aan alle experten op vlak van competenties, resultaatsgerichtheid en gedrevenheid. Hierbij kan ProFlow knowhow aanbieden op vlak van o.a. ruimtelijk ontwerp, mobiliteit, energie, circulaire economie, bodem, hydrologie, ecologie, milieucoördinatie, milieueffectrapportage, infrastructuur, ruimtelijke economie, archeologie, enz.

Bovendien werd dit netwerk aangevuld door partnerships met enkele adviesbureau’s. Zo is bv. BK Ecosys sinds 2018 onze milieupartner.

ProFlow wordt geleid door bestuurder Wouter Dernau die als Ruimtelijk Planner en Bestuursbemiddelaar dertig jaar ervaring heeft in een grote diversiteit aan ruimtelijke planningsprojecten en vastgoedprojecten alsook in people- , proces- en innovatiemanagement.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?