Inhuren van experts grondgebiedszaken

Elk gemeentebestuur beschikt over een team van experts in grondgebiedszaken. Sommige gemeentebesturen worden geconfronteerd met het - al dan niet tijdelijk - wegvallen van bijvoorbeeld omgevingsambtenaren (GOA). Hierdoor kunnen termijnsgebonden vergunningenprocedures, lopende planningsprocessen en de dienstverlening voor burgers en bedrijven in het gedrang komen. ProFlow staat daarom gemeentebesturen bij door het detacheren van o.a. architect-stedenbouwkundigen en milieudeskundigen op regiebasis. We detacheren daarbij enkel senior consultants. We beschikken hiervoor over een pool van 35 senior freelance experten en dit verspreid over alle vijf Vlaamse provincies. Deze dienstverlening met tijdelijke, deeltijdse detachering van senior experten werd eind 2018 opgestart. Hiermee spelen we duidelijk in op een belangrijke behoefte bij de lokale besturen. Onze meeste detacheringsopdrachten betreffen het tijdelijk, deeltijds vervangen van omgevingsambtenaren.

Wie kunnen we helpen?

Onze gedetacheerde omgevingsexperten staan de gemeentebesturen (afhankelijk vd specifieke noden) bij, bv op het vlak van:

behandeling omgevingsvergunningsdossiers

-

uitwerken van ‘Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen’ en verordeningen

-

organisatieadvies (specifiek voor de dienst Omgeving)

-

coördinatie van planningsprocessen

-

ondernemen van voorbereidende stappen in de opmaak v/h gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan

-

ondersteuning op vlak van handhavingsbeleid

-

ondersteuning op vlak van GIS

-

Inhuren als interim manager

Enkele van onze experten kunnen bovendien ook ingehuurd worden als interim manager van bv. een gemeentelijke dienst ‘omgeving’ , 'grondgebiedszaken' , groendienst of een autonoom gemeentebedrijf. 

Ook kunnen deze experten ingehuurd worden door publieke en private investeerders van ruimtelijke projecten en dit ter ondersteuning van de opmaak van complexe omgevingsvergunningsaanvragen.

Verder bieden we ook nog de volgende grondgebiedsexperten aan:

projectmanagers of procesbegeleiders strategisch stedelijke projecten (incl PPS)

-

interim managers bij grondgebiedszaken (omgeving , openb. werken, groendienst, ...)

-

ingenieurs openbare werken (infrastructuur en bouw)

-

mobiliteitsdeskundigen

-

ecologen

-

archeologen

-

landschaps-en tuinarchitecten

-

aankopers/ experten overheidsopdrachten

-

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?