Strategisch advies en begeleiding van ruimtelijke plannen en projecten.

ProFlow richt zich als consultancybureau vooral op publieke initiatiefnemers van ruimtelijke plannen en projecten in Vlaanderen. Het is hierbij onze missie om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van deze projecten én hun organisaties te verhogen. Dit doen we enerzijds via het leveren van strategisch advies en begeleiding van ruimtelijke plannen projecten en anderzijds via het tijdelijk deeltijds detacheren van senior experts grondgebiedszaken bij onze klanten.

Embedded Image

Bij het leveren van strategisch advies en de begeleiding van ruimtelijke plannen projecten zit onze toegevoegde waarde in een brede generalistische integrale benadering van ruimtelijke transformaties, met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, financiële haalbaarheid, marktconformiteit, besluitvormingsprocessen, maatschappelijke draagvlak en het in functie daarvan strategisch inzetten v/h meest geschikte instrumentarium.

Lina trochez kt P Ky Us3 Qjs unsplash

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door onze luisterbereidheid in combinatie met een oplossingsgerichte houding die vaak leiden tot win-winsituaties voor alle betrokken actoren.

We hebben een uitgesproken interesse in het ontwikkelen van ontwikkelings -en/of oplossingsstrategieën waarbij meervoudige waardecreatie centraal staat met meerwaarde voor alle betrokken actoren en een efficiënt ruimtegebruik.

Sinds 2018 ondersteunen we onze klanten ook met het tijdelijk, deeltijds detacheren van senior experts grondgebiedszaken m.n. stedenbouwkundigen, architecten, erfgoedexperts, milieu-experts, verkeerskundigen, bouwkundig ingenieurs, experts PPS en overheidsopdrachten, vastgoedexperts, …. Dit doen we met een gedreven team van ervaren freelance-medewerkers van universitair niveau. ProFlow maakt verder ook gebruik van een ruimer netwerk van structurele partners. In functie van de specifieke behoeften van een project schakelen we zo ook snel en efficiënt topexpertise in uit diverse andere kennisdomeinen.

Via ProFlow Staffing detacheren we ook nog andere experten zoals bijvoorbeeld ICT'ers voor de publieke sector.

Onze diensten

ProFlow staat voor flexibiliteit in functie van de noden van elk specifiek project en organisatie.

Strategisch advies en begeleiding

van ruimtelijke plannen en projecten

Inhuren van experts

grondgebiedszaken

Wat zeggen onze klanten?

"De stad Mechelen werkt reeds enkele jaren samen met ProFlow om tijdens de drukkere periodes of bij afwezigheden de bouwdienst te ondersteunen. Dit doen de experten van ProFlow zeer professioneel, ze brengen de nodige expertise mee en werken zich snel in de procedures en werkwijze van de stad in. Ook qua contracten, facturatie en evaluatie verloopt de samenwerking transparant. We zijn blij in ProFlow zo’n flexibele partner gevonden te hebben!"


Veerle Costermans, Directeur Integraal Stedelijk Beleid Stadsbestuur Mechelen

“Met de inzet van Heleen van ProFlow werd een versterking van de dienstverlening op maat verzekerd. Bij uitval van personeel werd op relatief korte termijn ondersteuning verzekerd. De externe deskundige adviseerde omgevingsvergunningsaanvragen. Wij konden steeds rekenen op een efficiënte aanpak waarbij het voorbereide advies voldoende gemotiveerd werd uitgeschreven. Ook werd er afgestemd met de gemeentelijk omgevingsambtenaren van de dienst zodat een gedragen standpunt kon worden ingenomen.”


Sandra Debuf, Afdelingshoofd Omgeving en Ondernemen Stadsbestuur Ieper

“De ingezette experten van ProFlow hebben voor ons een grote toegevoegde waarde op de werkvloer. Hun expertise en kennisniveau beantwoordt aan het door ons gevraagde profiel en varieert al naargelang de heel specifiek uit te voeren (project)opdracht. De tijdelijke doch meer structurele samenwerking met ProFlow, ter ondersteuning van onze GOA’s, is echt een succesfactor voor de organisatie op onze afdeling omgeving. Liesbeth van ProFlow is als het ware een collega geworden, gewaardeerd voor haar professionaliteit en vlotte inpassing in ons team.”


Sabine Bervaes, Algemeen Directeur Gemeentebestuur Maasmechelen

"Het team van ProFlow kan haar expertise op het vlak van ruimtelijke planning en stedenbouw combineren met de competentie om dit een plaats te geven binnen de politieke en bestuurlijke uitdagingen die zo specifiek zijn aan een lokaal bestuur.
Duiding geven bij de complexiteit zonder in het belerende te vallen.
Taal geven aan impliciete visies om zo geleidelijk via voortschrijdend inzicht tot een onderbouwde visie te komen waarmee medewerkers en mandatarissen aan de slag kunnen.

De spreekwoordelijke olifant in de kamer durven benoemen op interne processen of/en beleid zonder dat dit meteen polariserend werkt.
Medewerkers in hun sterkte zetten en hun betrokkenheid bij het beleid behouden ook al zijn zij niet noodzakelijk de trekker.
Die vaardigheden zijn vandaag zeker zo belangrijk als de kennis van de wetgeving.
In een gemeente als Rumst waar de bestuurskracht niet in verhouding staat tot de vele ruimtelijke uitdagingen leverde dit al heel wat winst op."


Veerle De Beuckeleer, Algemeen Directeur Gemeentebestuur Rumst

Wat zeggen onze experten?

“Wat ProFlow kenmerkt zijn de intense contacten van Wouter met zowel de publieke opdrachtgevers als de dienstverleners. Daarbij wordt uitgegaan van het unieke karakter van elke partij evenals de probleemstelling wat leidt tot maatwerk voor zowel de opdrachtgever als dienstverlener.”


Steven Ducatteeuw, Ruimtelijk Manager bij Lantis

“Fijn om te werken in een netwerk van specialisten met topexpertise die een kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel voeren. De onderlinge kennisdeling binnen het netwerk, doordachte afstemming tussen de noden van de klant en eigen sterktes van elke consultant, en zorg voor het welbevinden van de medewerkers, maken het verschil om als freelancer voor ProFlow te kiezen.”


Peter Peeters, Ruimtelijk Planner en Omgevingsvergunningsexpert bij diverse gemeentebesturen

“Sinds 2019 begeleid ik als milieudeskundige in opdracht van ProFlow de uitwerking en realisatie van de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Deze samenwerking met ProFlow verliep dit gehele traject uiterst professioneel en collegiaal. Het bracht mij niet enkel in contact met een uitdagend project maar ook met het netwerk van ProFlow dat bestaat uit deskundige, gedreven mensen die stuk voor stuk krak zijn in hun vak. Wouter heeft met zijn jarenlange ervaring een groep experten rond zich verzameld waarmee nagenoeg elk omgevingsvraagstuk getakeld kan worden.”


Koen Ysebaert, Milieudeskundige bij Lantis

"De samenwerking tussen Wouter en mij overspant inmiddels een periode van meer dan 20 jaren. Ik heb Wouter daarbij leren kennen als een aangename, gedreven, ondernemende man en daardoor al heel wat heeft gerealiseerd. Hij heeft in al die jaren een groot netwerk uitgebouwd, maar blijft steeds zeer toegankelijk. Ik ben blij dat Wouter me heeft gesteund om de stap te zetten naar freelance consultant, en dankbaar voor de ondersteuning die hij me daarbij nog steeds geeft."


Hilde Huysmans, Ondersteuning

Leer ons kennen!